<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1"> <META NAME="Generator" CONTENT="NetObjects Fusion 4.0.1 fr Windows"> <TITLE>Astrologija</TITLE> <META NAME="author" CONTENT="Mario Krsnic, Vladimir Percec"> <META NAME="publisher" CONTENT="Mario Krsnic"> <META NAME="copyright" CONTENT="Mario Krsnic 2002"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tarot,Tarot igre,Tarot tumacenje, Tarotsoftware, Tarot karte, Tarot-Software-Download,proricanje, gatanje,geomancija,geomancijski program,geomancijski software, astrologija, horoskop, natalni, astrokarta, tropski zodijak, download,intuicija, odlucivanje, savjet, odnosi, rjesavanje problema, predvidanje, nova iskustva, kriz, fortuna maior, fortuna minor,via, populus,puer, puella, laetitia, tristitia,Acquisitio; "> <META NAME="description" CONTENT="Software za tarot i geomanciju: bacanje i tumacenje tarot karata i geomancijskih figura, za savjetovanje i proricanje. "> <META NAME="page-topic" CONTENT="Tarot, karte, geomancija, geomancijske figure, tumacenje, proricanje, studij tarota;"> <META NAME="audience" CONTENT="Svi"> <META NAME="expires" CONTENT="NEVER"> <META NAME="page-type" CONTENT="Komercijalne organizacije"> <META NAME="robots" CONTENT="INDEX,FOLLOW"> </HEAD> <BODY NOF="(MB=(DefaultMasterBorder, 85, 46, 169, 0), L=(AstrologijaLayout, 664, 2519))" BGCOLOR="#FBF5ED" BACKGROUND="../background.gif" TEXT="#331A00" LINK="#999999" VLINK="#FF0000" ALINK="#003366" TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0> <TABLE CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 BORDER=0 WIDTH=821 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD> <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=155 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=36 HEIGHT=39><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=36 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=1><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=56><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=56 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=1><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=61><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=61 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD HEIGHT=312 COLSPAN=5 WIDTH=155> <TABLE ID="VertikaleNavigationsleiste3" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 NOF=NB_FYVPNN026 WIDTH=155> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../tarot_software_za_proricanje_b.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche1" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Home_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Home"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Power-Tarot/power-tarot.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche2" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Power-Tarot_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Power-Tarot"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Koristi_od_tarota/koristi_od_tarota.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche3" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Koristi_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Koristi"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../O_tarotu/o_tarotu.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche4" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../O_tarotu_Np1.gif" BORDER=0 ALT="O tarotu"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Ars_geomantica/ars_geomantica.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche5" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Ars_geomantica_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Ars geomantica"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Astrologija/astrologija.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche6" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Astrologija_Hp2.gif" BORDER=0 ALT="Astrologija"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Autori_hrvatskog_tarot-program/autori_hrvatskog_tarot-program.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche7" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Autori_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Autori"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../kako_kupiti_.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche8" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Kako_kupiti__Np1.gif" BORDER=0 ALT="Kako kupiti?"></A></TD> </TR> </TABLE> </TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=5 HEIGHT=6></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD HEIGHT=30></TD> <TD COLSPAN=2 WIDTH=57><A HREF="http://www.tarot-software.com"><IMG ID="Bild6" HEIGHT=30 WIDTH=57 SRC="../flageng.gif" BORDER=0 ALT=""></A></TD> <TD COLSPAN=2></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=5 HEIGHT=8></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD HEIGHT=30></TD> <TD COLSPAN=2 WIDTH=57><A HREF="http://www.power-tarot.de/"><IMG ID="Bild10" HEIGHT=30 WIDTH=57 SRC="../germFlag.jpg" BORDER=0 ALT=""></A></TD> <TD COLSPAN=2></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=5 HEIGHT=6></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=2 HEIGHT=35></TD> <TD COLSPAN=2 WIDTH=57><A HREF="http://www.castellano.tarot-software.com"><IMG ID="Bild11" HEIGHT=35 WIDTH=57 SRC="../spain.gif" BORDER=0 ALT=""></A></TD> <TD></TD> </TR> </TABLE> </TD> <TD> <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=567 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=2 HEIGHT=85></TD> <TD COLSPAN=3 WIDTH=480><IMG ID="Schriftzug3" HEIGHT=85 WIDTH=480 SRC="../Astrologija_Nbanner.gif" BORDER=0 ALT="Astrologija" NOF=B_H></TD> <TD></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=23 HEIGHT=13><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=23 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=19><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=19 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=22><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=22 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=448><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=448 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=10><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=10 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=45><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=45 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD></TD> <TD COLSPAN=3 WIDTH=489> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">&nbsp;&nbsp; Dragi posjetitelji, s obzirom da nas je prethodnih godina mnoatvo zainteresiranih pitalo za astroprogram na hrvatskom, dozvolite da vam predstavimo astroloaki kompjuterski program AstroSrc, koji u cjelini i dijelovima funkcionira na HRVATSKOM JEZIKU! </FONT></P> </TD> <TD COLSPAN=2></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=6 HEIGHT=12></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=3 HEIGHT=371></TD> <TD COLSPAN=3 ALIGN=CENTER VALIGN=MIDDLE WIDTH=503><IMG ID="Bild12" HEIGHT=371 WIDTH=503 SRC="../Astrologija/slika5.JPG" BORDER=0 ALT=""></TD> </TR> </TABLE> <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=634 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=14 HEIGHT=6><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=14 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=620><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=620 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD></TD> <TD WIDTH=620> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">Radi se o izuzetno kvalitetnom programu za Windowse, koji smo u dogovoru s ameri&#269;kim programerom i astrologom Allenom Edwallom prilagodili naaem jezi&#269;nom podru&#269;ju, a tako&#273;er je i koriatenje adaptirano prema zahtjevima korisnika - po&#269;etnika koji se teako snalaze u kompjuterskim programima takve vrste. Na svjetskom tr&#382;iatu, naime, postoje brojne verzije astroloakih programa koji imaju sve, ali se u ve&#263;ini njih snalaze vjerojatno samo autori programa. Ovaj program koji nudimo nema sve, ali IMA SVE ato vam je potrebno za sastavljanje i tuma&#269;enje NATALNOG HOROSKOPA, izra&#269;unavanje i tuma&#269;enje TRANZITA, te analizu ODNOSA OSOBA na temelju uspore&#273;ivanja njihovih natalnih astrokarti (tzv. sinastrija). Osim preciznim kalkulacijama koje svaka izrada horoskopa zahtijeva, program vas opskrbljuje i METODOM TUMA&#268;ENJA smisla i zna&#269;enja raznih polo&#382;aja planeta i drugih astroloakih &#269;imbenika. <BR>Kao i ostali programi, program isporu&#269;uje jednostavnu i preglednu ASTROKARTU (grafi&#269;ki prikaz astroloakih &#269;imbenika). Zadnje, ali ne i najmanje va&#382;no, program vam omogu&#263;ava pohranjivanje i PRINTANJE astroloakih natalnih i tranzitnih izvje&#263;a. Kao ato smo rekli, program je idealan za po&#269;etnike i ostale koji ne tra&#382;e kruha nad poga&#269;om, te unapred obeshrabrujemo sve one koji zahtijevaju da im program izra&#269;unava neke &#269;udne stvari koje bi mogle zanimati eventualno samo astroloake eksperte. Takvi neka prebace pa&#382;nju na neki drugi program. Osnovna je prednost programa koji nudimo to ato &#263;ete ODMAH ZNATI kako u programu izraditi vlastiti ili tu&#273;i natalni, tranzitni ili usporedni horoskop: kako i gdje unijeti podatke da biste odmah dobili to ato &#382;elite na hrvatskom jeziku! Svi su IZBORNICI (meni) na HRVATSKOM JEZIKU pa vam rje&#269;nik ne&#263;e trebati (a tako&#273;er je na hrvatskom i opairna POMOZI datoteka). <BR> &nbsp;&nbsp; Da ne bi bilo kasnijih nesporazuma va&#382;no je ovdje raspraviti jo jednu stvar. <BR>Program radi sa tzv. TROPSKIM ZODIJAKOM, a ne radi sa tzv. sideri&#269;kim. To zna&#269;i da program funkcionira na astronomsko-astroloakim temeljima ZAPADNJA&#268;KE astrologije<BR>(a koja ne uzima u obzir precesiju i druge astronomske fakte, koje ina&#269;e ura&#269;unava npr. indijska astrologija &#273;oti? ili neka druga koja se bazira na sideralnom zodijaku). Tropski zodijak se u svakom pogledu pokazao VJERODOSTOJNIM sredstvom za izradu horoskopa, ali oni koji se ne sla&#382;u, neka koriste neki drugi program. </FONT></P> </TD> </TR> </TABLE> <TABLE CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 BORDER=0 WIDTH=664 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD> <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=417 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=33 HEIGHT=10><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=33 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD HEIGHT=320></TD> <TD ALIGN=CENTER VALIGN=MIDDLE WIDTH=384><IMG ID="Bild13" HEIGHT=320 WIDTH=384 SRC="../Astrologija/slika1.JPG" BORDER=0 ALT=""></TD> </TR> </TABLE> </TD> <TD> <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=247 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=15 HEIGHT=27><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=15 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=232><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=232 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD></TD> <TD WIDTH=232> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">Korisni&#269;ko su&#269;elje za unos potrebnih podataka za natalni horoskop, tranzite i<BR>usporedni horoskop. Upis podataka o ro&#273;enju unijeti podatke potrebne za izradu natalnog horoskopa <BR>je jednostavno - dovoljno je da znate i upiaete podatke o vremenu ro&#273;enja, a za vremensku zonu te geografsku airinu i du&#382;inu, dovoljno je da kliknete na najbli&#382;e mjesto<BR>na spisku, te &#263;e se za ostalo pobrinuti sam program. Brzo i elegantno! </FONT></P> </TD> </TR> </TABLE> </TD> </TR> </TABLE> <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=644 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=14 HEIGHT=10><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=14 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=630><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=630 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD></TD> <TD WIDTH=630> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">Astroloaki podaci - nakon ato ste unijeli informacije o ro&#273;enju (i evnt. tranzitu), Podaci u izborniku vam otvaraju prozor sa svim potrebnim astroloakim &#269;imbenicima - na koliko stupnjeva kojeg znaka vam je koja ku&#263;a, u kojim znakovima su planete, u kakvim su planete aspektima itd. Sve je to pregledno izlo&#382;eno. Isto vrijedi i za tranzite (horarni horoskop). Svakodnevno mo&#382;ete vidjeti kakva je astroloaka situacija za taj dan ili neko budu&#263;e vrijeme. Isto tako izra&#269;unata je trenutna snaga pojedinih planeta, pa mo&#382;ete vidjeti koja planeta dominira u vaaem horoskopu. </FONT></P> </TD> </TR> </TABLE> <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=648 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=21 HEIGHT=8><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=21 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=3><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=3 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=51><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=51 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=18><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=18 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=72><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=72 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD></TD> <TD WIDTH=66><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=66 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=51><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=51 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=24><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=24 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=6><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=6 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=4 HEIGHT=288></TD> <TD COLSPAN=3 ALIGN=CENTER VALIGN=MIDDLE WIDTH=474><IMG ID="Bild14" HEIGHT=288 WIDTH=474 SRC="../Astrologija/slika2.JPG" BORDER=0 ALT=""></TD> <TD COLSPAN=3></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=10 HEIGHT=9></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD></TD> <TD COLSPAN=9 WIDTH=627> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">Horoskop - izborom u meniju otvara se tzv. natalni horoskop ili pak izvjea&#263;e o odnosu planeta u tranzitu prema natalnim planetama, prema izboru. Natalni horoskop sadr&#382;i sve <BR>ato trebate - tekst o vaaem astroloakom znaku i podznaku, planete u znakovima, planete u ku&#263;ama, kako su planete me&#273;usobno aspektirane...Sve to mo&#382;ete spremiti i/li printati. Kompletan horoskop za vas ili druge osobe je gotov za 5 minuta!<BR>&nbsp;</FONT></P> </TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=10 HEIGHT=13></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=5 HEIGHT=478></TD> <TD ALIGN=CENTER VALIGN=MIDDLE WIDTH=336><IMG ID="Bild15" HEIGHT=478 WIDTH=336 SRC="../Astrologija/slika4.JPG" BORDER=0 ALT=""></TD> <TD COLSPAN=4></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=10 HEIGHT=9></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=2></TD> <TD COLSPAN=7 WIDTH=618> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">Astrokarta - program konstruira lijepu astrokartu u boji - grafi&#269;ki prikaz postoje&#263;ih astroloakih faktora: natalnu kartu, kartu tranzita, usporednu kartu i prikaz aspekata izme&#273;u planeta dvije osobe. Tu su i mogu&#263;nosti vlastitog odre&#273;ivanja orbisa itd. <BR>&nbsp;</FONT></P> </TD> <TD></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=10 HEIGHT=7></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=3 HEIGHT=167></TD> <TD COLSPAN=5 ALIGN=CENTER VALIGN=MIDDLE WIDTH=543><IMG ID="Bild17" HEIGHT=167 WIDTH=543 SRC="../Astrologija/slika3.JPG" BORDER=0 ALT=""></TD> <TD COLSPAN=2></TD> </TR> </TABLE> <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=666 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=26 HEIGHT=10><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=26 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=640><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=640 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD></TD> <TD WIDTH=640> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">Interpretacija - pored prikazivanja raznih astroloakih podataka, program sadr&#382;i i metodu njihove interpretacije, odn. pregnantni sistem tuma&#269;enja astroloakih faktora, te naputak kako horoskop &#269;itati, metodom klju&#269;nih rije&#269;i. <BR>Ovo je samo fragmentarni opis softwera koji &#263;e vas oduaeviti svojom elegancijom, <BR> preciznoa&#263;u i jednostavnoa&#263;u! <BR>Cijena programa je 470 kn. Narud&#382;be kao i za programe Tarot i Geomanciju (mail ili mob. 091 546 2860). <BR>&nbsp;</FONT></P> </TD> </TR> </TABLE> </TD> </TR> </TABLE> </BODY> </HTML>