<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-1"> <META NAME="Generator" CONTENT="NetObjects Fusion 4.0.1 fr Windows"> <TITLE>Koristi od tarota za rjesavanje problema</TITLE> <META NAME="author" CONTENT="Mario Krsnic, Vladimir Percec"> <META NAME="publisher" CONTENT="Mario Krsnic"> <META NAME="copyright" CONTENT="Mario Krsnic 2002"> <META NAME="keywords" CONTENT="Tarot,Tarot igre,Tarot tumacenje, Tarotsoftware, Tarot karte, Tarot-Software-Download,proricanje, gatanje,geomancija,geomancijski program,geomancijski software, astrologija, horoskop, natalni, astrokarta, tropski zodijak, download,intuicija, odlucivanje, savjet, odnosi, rjesavanje problema, predvidanje, nova iskustva, kriz, fortuna maior, fortuna minor,via, populus,puer, puella, laetitia, tristitia,Acquisitio; "> <META NAME="description" CONTENT="Software za tarot i geomanciju: bacanje i tumacenje tarot karata i geomancijskih figura, za savjetovanje i proricanje. "> <META NAME="page-topic" CONTENT="Tarot, karte, geomancija, geomancijske figure, tumacenje, proricanje, studij tarota;"> <META NAME="audience" CONTENT="Svi"> <META NAME="expires" CONTENT="NEVER"> <META NAME="page-type" CONTENT="Komercijalne organizacije"> <META NAME="robots" CONTENT="INDEX,FOLLOW"> </HEAD> <BODY NOF="(MB=(DefaultMasterBorder, 85, 46, 169, 0), L=(KoristiodtarotaLayout, 613, 879))" BGCOLOR="#FBF5ED" BACKGROUND="../background.gif" TEXT="#331A00" LINK="#999999" VLINK="#FF0000" ALINK="#003366" TOPMARGIN=0 LEFTMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0> <TABLE CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 BORDER=0 WIDTH=770 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD> <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=155 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=36 HEIGHT=39><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=36 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=1><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=56><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=56 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=1><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=1 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=61><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=61 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD HEIGHT=312 COLSPAN=5 WIDTH=155> <TABLE ID="VertikaleNavigationsleiste3" BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 NOF=NB_FYVPNN026 WIDTH=155> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../tarot_software_za_proricanje_b.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche1" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Home_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Home"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Power-Tarot/power-tarot.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche2" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Power-Tarot_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Power-Tarot"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Koristi_od_tarota/koristi_od_tarota.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche3" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Koristi_Hp2.gif" BORDER=0 ALT="Koristi"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../O_tarotu/o_tarotu.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche4" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../O_tarotu_Np1.gif" BORDER=0 ALT="O tarotu"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Ars_geomantica/ars_geomantica.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche5" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Ars_geomantica_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Ars geomantica"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Astrologija/astrologija.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche6" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Astrologija_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Astrologija"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../Autori_hrvatskog_tarot-program/autori_hrvatskog_tarot-program.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche7" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Autori_Np1.gif" BORDER=0 ALT="Autori"></A></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=155 HEIGHT=39><A HREF="../kako_kupiti_.html"><IMG ID="Navigationsschaltflaeche8" HEIGHT=39 WIDTH=155 SRC="../Kako_kupiti__Np1.gif" BORDER=0 ALT="Kako kupiti?"></A></TD> </TR> </TABLE> </TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=5 HEIGHT=6></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD HEIGHT=30></TD> <TD COLSPAN=2 WIDTH=57><A HREF="http://www.tarot-software.com"><IMG ID="Bild6" HEIGHT=30 WIDTH=57 SRC="../flageng.gif" BORDER=0 ALT=""></A></TD> <TD COLSPAN=2></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=5 HEIGHT=8></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD HEIGHT=30></TD> <TD COLSPAN=2 WIDTH=57><A HREF="http://www.power-tarot.de/"><IMG ID="Bild10" HEIGHT=30 WIDTH=57 SRC="../germFlag.jpg" BORDER=0 ALT=""></A></TD> <TD COLSPAN=2></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=5 HEIGHT=6></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=2 HEIGHT=35></TD> <TD COLSPAN=2 WIDTH=57><A HREF="http://www.castellano.tarot-software.com"><IMG ID="Bild11" HEIGHT=35 WIDTH=57 SRC="../spain.gif" BORDER=0 ALT=""></A></TD> <TD></TD> </TR> </TABLE> </TD> <TD> <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH=615 NOF=LY> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD WIDTH=27 HEIGHT=85><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=27 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=15><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=15 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> <TD WIDTH=480><IMG ID="Schriftzug3" HEIGHT=85 WIDTH=480 SRC="../__________Koristi_od_tarota_Nbanner.gif" BORDER=0 ALT=" Koristi od tarota" NOF=B_H></TD> <TD WIDTH=93><IMG SRC="../clearpixel.gif" WIDTH=93 HEIGHT=1 BORDER=0 ALT=""></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD COLSPAN=4 HEIGHT=21></TD> </TR> <TR VALIGN=TOP ALIGN=LEFT> <TD></TD> <TD COLSPAN=3 WIDTH=588> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">KORISTI OD KORI`TENJA TAROTA OP&#262;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ENITO I OVOG PROGRAMA POSEBNO:</FONT></P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">estim i predanim koriatenjem naaeg programa, mogu</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#263;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">e je o</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ekivati postizanje ovih prakti</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">nih koristi:</FONT> </P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">1.UPOTREBA Tarot - programa opskrbljuje vaa um JO` jednim zna</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ajnim &quot;softwerom&quot; koji OBOGA&#262;UJE vaa NA</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#268;I</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">N RAZMI`LJANJA, daje MISLIMA VE&#262;U JASNO</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#262;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">U, ubrzava proces ZAKLJU</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#268;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">IVANJA i olakaava DONO`ENJE ODLUKA u delikatnim situacijama.</FONT></P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">2. PRORADA sadr&#382;aja s kojim se sre</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#263;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ete u koriatenju programa osposobljava vas za LAK`E SUO</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#268;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">AVANJE SA &#381;IVOTOM u svim njegovim raznovrsnim aspektima i izrazima ( od kojih su neki simpati</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ni, a drugi odbojni ili </FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ak zastraauju</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#263;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">i, iako neminovni ). Mnoge Loae STVARI s kojima se konfrontirate slu&#382;e</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#263;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">i se Tarot - programom, proradite ih emocionalno i intelektualno, NE</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#262;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">E SE NI DOGODITI jer ne</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#263;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">e VI`E biti potrebno da i &quot;fizi</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ki&quot; ponavljate tu lekciju u akoli &#381;ivota - njen je energetski naboj djelomi</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">no ispra&#382;njen, a &quot;naravou</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">enije&quot; usvojeno! U mnogim DOBRIM STVARIMA koje </FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#263;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">e se dogoditi U&#381;IVATI </FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#262;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ETE VI`E jer </FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#263;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ete biti CJELOVITIJI I SLOBODNIJI.</FONT></P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">3. </FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#268;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ESTO KONZULTIRANJE Tarot - programa dovodi, kako iskustvo pokazuje, do &quot;tihe integracije&quot; raznovrsnih doga</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#273;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">aja, do&#382;ivljaja i iskustava u HARMONI</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#268;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">NIJU CJELINU, iskustva da je &quot;sve na svom mjestu&quot;. Zapo</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">eti ISCJELJUJU&#262;I PROCESI se nastavljaju i tokom cijelog dana, naro</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ito tokom spavanja.</FONT></P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">4. KORI`TENJE PROGRAMA proairuje horizont svijesti , uvode</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#263;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">i pa&#382;nju korisnika u &quot;sve kuteve ku</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#263;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">e &#382;ivota u kojoj stanuje&quot;, INSPIRIRA i izaziva pojavu KREATIVNOSTI u svakodnevnom &#382;ivotu.</FONT></P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">5. VREMENOM mo&#382;ete zaviriti u JEDINSTVO iza svih prividno divergentnih kretanja u vaaem &#382;ivotu, u PORIJEKLO svih ugodnih i neugodnih stvari koje </FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ine vaau biografiju jedinstvenom i neponovljivom.</FONT></P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">6. KONZULTIRANJE Tarot - programa POVEZUJE ina</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">e disocirane slojeve uma, SVIJEST I NESVJESNO, ato pospjeauje rast ka cjelovitosti.</FONT></P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">7. SLU&#381;ENJE Tarot - programom doprinosi PROMJENI krutih i nefunkcionalnih stavova, stavlja na raspolaganje VI`E ENERGIJE i izaziva porast EMOCIONALNE INTELIGENCIJE.</FONT></P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">8. </FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#268;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ESTOM UPORABOM Tarot - programa razvija se INTUICIJA U IZBORU CILJEVA I SREDSTAVA u prakti</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">nim stvarima &#382;ivota, podr&#382;ava KONCENTRACIJU na vrijedan cilj.</FONT></P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">9. NA KRAJU, ali ne i najmanje va&#382;no, odvodi vas na VI`E STEPENICE RAZVOJA, podr&#382;ava uzdizanje svijesti u transcedenciju </FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#268;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ISTOG BI&#262;A ( &quot;Ja Jesam&quot; ), u spokoj iznad manifestiranog svemira pojava.</FONT></P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">SA SVIM TIM I JO` MNOGIM DRUGIM POZITIVNIM U</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#268;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">INCIMA NA PSIHU PRAKTI</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#268;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">ARA I KORISNIKA, TAROT SAM I OVAJ TAROT - PROGRAM SLU&#381;E KAO VRIJEDAN TERAPEUTSKI INSTRUMENT I SREDSTVO RAZVOJA OSOBNOSTI, TE PRAKTI</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#269;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">NI VODI</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#268;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif"> KA POTPUNIJEM I SKLADNIJEM &#381;IVOTU.</FONT></P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif"></FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">PUNO SRE</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial CE,sans-serif">&#262;</FONT><FONT SIZE="-1" FACE="Arial,Helvetica,Geneva,Sans-serif,sans-serif">E I USPJEHA &#381;ELE VAM AUTORI TAROT PROGRAMA!</FONT></P> <P><FONT SIZE="-1" FACE="Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,Sans-serif,sans-serif">&nbsp;</FONT></P> </TD> </TR> </TABLE> </TD> </TR> </TABLE> </BODY> </HTML>