Home
Power-Tarot
Koristi
O tarotu
Ars geomantica
Astrologija
Autori
Kako kupiti?
O tarotu


Tarot je naziv za set koji sadrži 78 karata, koje su grupirane na Velike Arkane (22 karte) i Male Arkane (56 karata). Male Arkane se sastoje od 40 karata sa brojevima 1 - 10, raspoređenih u 4 "boje": štapovi, Pehari, Mačevi i Novčići, te 16 Dvorskih Karata. Dvorske Karte također su po 4 od svake "boje".

Tarot je ezoterijsko sredstvo, koje s obzirom na pretpostavljena svojstva, služi za predviđanje budućih događaja ("proricanje sudbine") ili meditaciju kojoj je svrha kontakt s nesvjesnim i usavršavanje osobe.

Mi ćemo ovdje istaknuti terapeutsku mogućnost "igranja s Tarotom", u nadi da ovaj program djelomično toj svrsi i odgovara.Starost Tarota je sporna, ali prvi dokumentirani špilovi su iz 15. stoljeća, nastali u Italiji. Mnogi tvrde da je porijeklo metafizičkog koncepta Tarota prastaro, te da su i Stari Egipćani koristili slično strukturiran simbolizam u svojim misterijima, kako bi doprli u "onostrano".

Simbolizam je upravo ta važna stvar kojom nas uvijek iznova Tarot privlači, jer simboli imaju svojstva i utjecaj koji nema razum, intelekt i logika kojom se služimo u svakodnevnom životu ili u znanstvenoj elaboraciji pojava. Simbolizam Tarota omogućava našoj percepciji korak dalje od već viđenog i znanog, u poimanje iracionalnog, kaotičnog, nepoznatog što se javlja u našim životima, kako bi i tim dijelovima naše psihe pridodao neku novu vrstu sređenosti, značenja i transparentnosti.Simboli, kao što je poznato, imaju svojstvo da organski sjedinjavaju najraznovrsnije suprotnosti u sebi, mnoštvo proturječnih određenja, kroz njih se izražavaju metalogički korijeni našeg iskustva. Zbog te inherentne sposobnosti, proučavanje Tarota je i doživjelo svoj moderni razvoj i ekspanziju, koja se ispoljava kroz mnoštvo literature, pojavu raznorodnih pristupa i veliki broj sličnih, a ipak različitih "špilova", prožetih osobnim uvidima autora.

Ovaj je program baziran na najpoznatijem špilu, Tarotu Arthura Edwarda Waite-a, koji se pojavio 1910., u suradnji s umjetnicom Pamelom Colman Smith.Međutim, konceptualna obrada simbolizma oslanja se na dokument o Tarotu hermetičke organizacije "Zlatna Zora", ali konzultira i mnoge moderne autore.Dugogodišnje osobno iskustvo autora ovog programa je ipak najodgovornije da ovaj program izgleda ovako, a ne drugačije. Tome valja pridodati i mnoga ograničenja koja proizlaze iz zahtjeva kompjuterske tehnnologije, vremena i publike.