Home
Power-Tarot
Koristi
O tarotu
Ars geomantica
Astrologija
Autori
Kako kupiti?
    Power-Tarot

Download programa možete napraviti ovdje (3,7 MB)

Kako to izgleda?
Dnevna karta
Ljubavni tarot
Budućnost

Kupiti sličan online-tarot?

Lozinku za pokretanje programa kao cjelovite verzije možete poručiti ovdje (150 kn) Bez lozinke program radi sa funkcionalnim ograničenjima.

Imate Probleme sa Downloadom? Program možete naručiti i na CD-ROM-u (+ 10 kn)

Na? program sadrži nekoliko "igara" ili "bacanja". To su:

1. Igra "Križ" sa četiri karte, prikladna je za konzultaciju kod jednostavnih pitanja.

2. Igra "Odnosi" na zabavan i jednostavan način proširuje svijest o odnosima između bilo koje dvije osobe.

3. Igra "Dnevna karta" je prikladno "bacanje" za brzo razbijanje modela misli koje uobičavamo misliti u svakodnevici, našim ego-centriranim intelektom.

U "bacanjima" Dnevna karta i Odnosi primijenjena je mogućnost "obrnute" karte, dok u igri Križ sve karte bivaju "uspravne". Takvoj tehničkoj primjeni prilagođena je onda i koncepcija tumačenja. Tarot program nije zamjena za osobno proučavanje Tarota ili literaturu, ali može poslužiti kao zabavno i praktično sredstvo uvođenja u temu.

Karte i njima pripisana značenja mogu odudarati od našeg viđenja situacije ili se s njom pak podudarati. Mnogi smatraju da "program dobro radi" kad se te dvije stvari podudaraju, a da program "loše radi" kada se "ne poklapa" njihovo viđenje s postavljenim kartama. Međutim, upravo iz te situacije nepodudarnosti se mogu izvući najveće koristi, jer nepristran sugovornik kao Tarot vidi nešto drugo od nas koji smo pristrani, subjektivni, odveć zainteresirani za sebe, a premalo za samu stvar. U duljem vremenu, imajući takvog sugovornika, svakako će naša točka gledišta biti pokolebana, svijest proširena na neke druge elemente situacije, obuhvatnija i objektivnija. A što je drugo napredak u terapiji ili duhovnom razvoju, ako ne to?